K a K Consulting, s.r.o.

K a K Consulting, s.r.o.

Na letisko 1153
058 01 Poprad
IČO: 44147457
DIČ: 2022594959

Informácie o kancelárii K a K Consulting, s.r.o.

Naša spoločnosť je zameraná na poskytovanie komplexných služieb v účtovnícve, administratíve a daňovm servise.  Služby poskytujeme fyzickým aj právnickým osobám. 

Poskytované služby

 

Jednoduché účtovníctvo:

- vedenie knihy došlých faktúr

- vedenie knihy sociálneho fondu

- vedenie peňažného denníka

- vedenie knihy odoslaných faktúr

- evidencia majetku (dlhodobého aj krátkodobého)

- sledovanie oznamovacej povinnosti

- vypracovanie ročnej uzávierky

- vypracovanie plánov hospodárenia pre budúce účtovné obdobie, atď.

 

Podvojné účtovníctvo:

- vytvorenie účtovnej osnovy

- vedenie hlavnej knihy- vedenie knihy pokladne

- vedenie knihy odoslaných faktúr- vedenie knihy došlých faktúr

- vedenie knihy sociálneho fondu

- evidencia majetku dlhodobého a krátkodobého, atď.

 

Mzdy:

- výkazy pre poisťovne

- výkazy pre daňový úrad

- výplatné pásky, výplatné listiny

- ročné zúčtovanie dane

- ročné zúčtovanie ZP

- bankové príkazy na úhradu miezd pracovníkov, odvody poisťovniam, odvody dane zo mzdy, atď

 

Dane:

- daňové poradenstvo a daňová evidencia

- príprava podkladov a zostavovanie všetkých typov daňových priznaní

- zaistíme podanie priznaní na súvisiacich úradoch a včas Vás informujeme o splatných daniach, atď.

 

Naše služby poskytujeme bezchybne, rýchlo a kvalitne.  V prípade dohovoru a potreby spracujujeme časť agendy priamo u Vás.

Cena za služby je vždy individuálna na základe obojstranného dohovoru. Veríme, že aj Vy sa stanete našimi spokojnými zákazníkmi. 

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Jozef Benko 

K a K Consulting, s.r.o.

Na Letisko 1153

058 01 Poprad

Kde nás nájdete?